Informātikas katedras tālmācības studiju centrs

Studiju kursi

Pētniecības metodoloģija

Informācijas un komunikāciju
            tehnoloģijas sportā


Zinātnisko pētījumu tehnoloģija

Datu apstrādes tehnoloģija

Biomehānika

E-pasts administratoram

 

 


 

 

Darba noteikumi

    Šī ir INTERNETA pieeja studentiem, kuri reģistrējušies studiju kursam.

    Reģistrēties studiju kursam var klātienē nodarbību vai konsultāciju laikā.

    Lai sāktu darbu, lūdzu, izvēlieties savu studiju kursu!

Mājas datora sagatavošanas apraksts pieejams šeit !

Konsultāciju laiki   

Docētāji

Profesors, Juris Dravnieks

Profesors, Jānis Lanka

Pētnieks, Edgars Bernāns

Lektors, Valters Āboliņš

 

© Juris Dravnieks, 2009, 2016.
 

Valid HTML 4.0 Transitional

Template Copyright ©Multimedia Australia Pty.Ltd.