Mg.paed., pētnieks Edgars Bernāns


Studiju kursi:
Sporta zinātnisko pētījumu metodoloģija
Informācijas un komunikāciju tehnoloģijas

Tālr.: +371 67543423    E-pasts: Edgars.Bernans@lspa.lv